top of page

LETNÍ 

SCÉNA

KLADRUBY

Letní scéna je situována na místě původního, dnes již neexistujícího open-air divadla, v areálu Kladrubského kláštěra.

Objekty pokladny zázemí a jevištní scény jsou za sebou řazeny na hlavní komunikační ose.

Návrh pracuje s opakujícím se motivem rámu. Ten je zde možné nalézt v různých podobách. Největší pozornost byla věnována jevištní scéně, která využívá na maximum atraktivního prostředí klástěrního parku. Zároveń je však důmyslným technickým zařízení, umožňujícím uzavření scény nebo zastřešení hlediště. 

WHAT

Open-air scéna

WHERE

Kladruby

WHEN

2011

bottom of page