top of page

VELKÁ SKÁLA

NÁVRH

ROZHLEDNY

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového návrhu nové pražské rozhledny. Součástí zadání bylo vytipování vhodné lokality pro její umístění a začlenění této specifické stavby do panoramatu rozvíjející se metropole. Soutěžní návrh postoupil mezi 7 finalistů z celkového počtu 67pžihlášených projektů. 

Návrh počítá s umístěním rozhledny do lokality v Praze-Troji do blízkosti přírodního útvaru Velká skála. Součástí řešení je návrh celkové kultivace území, vytvoření naučné stezky se "zastaveními" architektonickými prvky v krajině. Jedním ze zastavení bude právě navržená rozhledna. 

WHAT

Soutežní projekt

WHERE

Praha

WHEN

2012

bottom of page