top of page

HOŠNOVA VILLA

SOUTĚŽNÍ PROJEKT  2017

Soutěžní návrh nového sídla společnosti JET investment na místě původní Hošnovy Villy v Brně. 

Koncept projektu je založen na maximálním využití kvalit dané parcely, která je ze všech stran obklopena vzrostlými stromy. Současně je možné průhledy mezi nimi spatřit pohled na Brněnské výstavistě a typickou siluetu města. Vzhledem k ekologickému zaměření klienta  a jeho zájmu o moderní technologie bya pro budovu zvolena kruhová forma. Ta má nejen minimální povrchovou plochu a tím pádem i velmi příznivou tepelnou bilanci ale také umožní pro všechny kanceláře dokonalé propojení s okolní přírodou. 

bottom of page